Pobjedite u takmičenju za globalne talente  

 

Pomoću naših interkulturalnih obrazovnih rješenja

U Berlitzu razumijemo da uspješna komunikacija u današnjoj globalnoj ekonomiji prevazilazi isključivo učenje stranih jezika. Vaši zaposleni na međunarodnim misijama moraju do detalja razumjeti različite običaje i kulturna obilježja, njihove vrijednosti i poslovne prakse kako bi ih tačno interpretirali Naša rješenja u programima međukulturalnih obuka Vam nude:

 

Sadržaj prilagođen globalnim ciljevima Vaše kompanije

  • Analiza polaznikovog individualnog stila komunikacije i ponašanja uz pomoć Berlitz Style Assesment Tool (BSAT)
  • Pristup ažuriranim i prilagođenim materijalima sa fokusom na zemlje koje su od interesovanja za Vašu kompaniju, zahvaljujući mreži naših eksperata
  • Prateća podrška nakon završetka obuke

 

Ovlašteni interkulturalni savjetnici

Sa preko 300 savjetnika širom svijeta Berlitz ima jednu od najvećih mreža ovlaštenih profesionalaca u oblasti međukulturalne obuke. Oni posjeduju godine iskustva u životu i radu u inostranstvu i eksperti su u obukama globalnog upravljanja talentima.

 

Opsežan portfolio iz oblasti globalne komunikacije

Naši interkulturalni kursevi obuhvataju višestruke ciljeve i oblikovani su da unaprijede sposobnosti komunikacije unutar kompanije. Za maksimalan učinak, mogu biti kombinovani sa bilo kojim jezičkim kursem u Berlitz portfoliu.

Zahvaljujući  Berlitz međukulturalnim obukama Vaša kompanija može bolje da se pripremi za suočavanje sa izazovima koji prijete uspješnom obavljanju međunarodnih zadataka. Za više informacija o našim Korporativnim obrazovnim rješenjima, obratite se Berlitz savjetniku već danas.

Icon_Mail-834124f9

 

Obratite se Berlitz savjetniku da biste dobili više informacija o našim Korporativnim obrazovnim rješenjima već danas.

Kontaktirajte nas odmah >

Kulturalna usmjerenost

Osnažite vještine Vaših zaposlenih kako bi uspješno vodili i radili u globalnom poslovnom okruženju.

Saznajte više ›

Prekogranična saradnja

Kako da na najbolji način podržite svoje zaposlene kako bi prevazišli jezičke, komunikacijske i kulturalne izazove na današnjem globalnom tržištu?

Preuzmite White Paper