Berlitz Testing Solutions – rješenje na dlanu

Dobra organizacija je pola posla
Magija ili naučena vještina – Da li se dobra komunikacija može naučiti?
16. decembra 2021.
Uronite u dječiji svijet jezika u Berlitz-u!
15. januara 2022.

Berlitz Testing Solutions – rješenje na dlanu

Berlitz testiranje jeziak

Testiranje se vrši za preko 40 svjetskih jezika

Šta je Berlitz Testing Solutions?

Second Language Testing Inc. (SLTI) je prva kompanija takve vrste –  fokusirana na razvoj testova jezičkih vještina i prevoda standardizovanih jezičkih testova. Sa sjedištem u Vašingtonu, DC i kancelarijama u Prinstonu, Nju Džerzi, SLTI-jev tim se bavi razvojem jezičkih testova i specijalizovanih prevoda. Takođe, u njihovom sastavu se nalazi i mreža konsultanata širom svijeta, kao i prevodilaca i jezičkih specijalista za preko 50 različitih svjetskih jezika.

Berlitz i SLTI su se udružili davne 1994. godine i od tada postižu vrhunske rezultate. Prethodni rezultati kompanije SLTI predstavljali su smjernicu u kom pravcu se kompanija razvijala i poslužila kao indikator da je SLTI u mogućnosti da odgovori na postavljene izazove bilo kog predloženog projekta. Kompetencije zaposlenih i kao i pozadina uspjeha SLTI-ja omogućava da završni proizvod svakog projekta bude vrhunske kvalitete.

Od maja 2019. godine, SLTI rukovodi i organizuje sve testove jezičkih vještina za Berlitz US, kroz Berlitz Testing Center.

Usluge testnog centra za pojedince i firme

Koristimo dokazane testove jezičkih vještina i višestruke indikatore performansi kakao bismo garantovali kvalitet i konzistentnost rezultata – što znači da smo voditeljima ljudskih resurssa veliki oslonac u zapošljavanju najboljeg kandidata za posao.

Vrste testova koje nudimo:

  • Vještina slušanja i čitanja /BTLR test/ – testiranje je dostupno za španski, francuski, njemački, italijanski i engleski jezik; diploma je dostupna odmah nakon završenog testiranja
  • Vještine komunikacije i govora /IS SOPI/– test može biti oblikovan tako da odgovara potrebama vaše kompanije ili pozicije za koju kandidat aplicira;
  • SOPI (Simulated Oral Proficiency Test) – test jezičkih vještina koji tačno mjeri jezičke sposobnosti pojedinca kroz onlajn platform; dostupno je preko 40 svjetskih jezika (arapski, kineski/madarinski/, farsi, japanski, poljski, i drugi jezici); diploma je dostupna kroz tri dana
  • Vještine pisanja /WPE test/– namijenjen je procjeni velikog broja kandidata ili potencijalnih kandidata

Dobijeni certifikati se mogu koristiti u svrhu dokazivanja jezičkog znanja, kako kod nas tako i u svijetu.