Pozovite nas +387 (51) 492 521

Kako naći motivaciju u učenju stranog jezika

Početna

Kako naći motivaciju u učenju stranog jezika​

BEZ MOTIVACIJE, UČENJE JE MUČENJE!

Motivacija u učenju stranog jezika – zašto je važna?

Koliko ste puta čuli rečenicu – „On/a je naučio/la engleski jezik samo gledanjem filmova i serija na engleskom.“ ili „Ukoliko želiš da naučiš engleski, slušaj muziku i pjesme na engleskom jeziku.“

Ako se borite sa učenjem engleskog ili nekog drugog stranog jezika – možda vam nedostaje ključna stvar – motivacija!

Zapitajte se – zašto želim da naučim strani jezik? Šta će mi poznavanje stranog jezika omogućiti? Šta ću postići time što poznajem engleski/njemački/italijanski/francuski/španski ili neki drugi jezik? Kod odraslih, postoji razlika između motivacije i pritiska „Ja to moram“. Ukoliko ste motivisani, svaku aktivnost koju budete poduzimali ispunjavaće vas srećom i radošću. Ako se usmjerite na ciljeve i motivaciju, na kraju ćete uživati u učenju i neće vam predstavljati napor. Sa druge strane, osjećaj pritiska stvara dodatni stres i povećava otpor kod usvajanja gradiva, što na kraju uglavnom dovodi do  odustajanja i osjećaja krivice.

Dakle, koje su onda prednosti od učenja engleskog ili nekog drugog stranog jezika?

Prvu predstavlja kognitivna fleksibilnost ili „streching your brain“. Oni koji govore više od jednog jezika moraju naučiti kako da prepoznaju koji je jezik i kada treba da ga govore. Takođe, moraju biti spremni da brzo pređu sa jednog na drugi jezik.

Kada učite strani jezik, učite nove riječi i pravite više asocijacija između istih, što je od velike pomoći kada komunicirate ne samo na stranom jeziku, već i na maternjem. Pojedini autori objašnjavaju da se kod odraslih učenika fleksibilnost pokazuje u povezivanju riječima – shvatanje i razumijevanje šala ili biranje riječi prilikom opisivanja, što može biti znak kognitivne fleksibilnosti.

Putovanja i kulturološki značaj se nalaze na drugom mjestu – učenje stranog jezika može vas naučiti o drugim kulturama i olakšati putovanja, jer jezik i predstavlja ključni aspekt kulture jednog naroda. Kada počnete učiti, na primjer, engleski jezik, dolazite u situaciju da ste, uslovno rečeno, okruženi ljudima sa svih engleskih govornih područja.

Učenje jezika povećava samopouzdanje. Tokom početnih faza, samo učenje stranog jezika može biti priličan izazov, međutim, savladavanje manjih prepreka dovodi do osjećaja zadovoljstva postignutim, što u krajnjem slučaju utiče na jačanje samopouzdanja. Kad počinjete sa učenjem, prihvatite da ćete praviti greške – važno je da ipak i dalje vježbate i učite sve dok ne primjetite napredak. Budite ponosni na sebe što pokušavate, pa čak i ako griješite. Practice makes progress, not perfect!

Kreativnost – da li se povećava sa učenjem stranog jezika? Istraživanja su to potvrdila, a i ranije je navedeno da učenje stranih jezika može pomoći kod povećanja kognitivne fleksibilnosti, koja opet dovodi do drugačije precepcije i posmatranja problema i samim tim mogućih rješenja. Kada počnete sa učenjem, obično to bude učenje jedan na jedan, zatim kada se malo više ohrabrimo i steknemo veći fond riječi, priključujemo se kursevima stranih jezika, radije i slobodnije započinjemo razgovore sa strancima govornog područja jezika koji učimo – sve to dovodi do razvijanja socijalnih vještina, veće komunikacija sa ljudima i zdrave radoznalosti prema nepoznatom.

I na kraju, učenje stranih jezika povećava šanse za poslovni uspjeh. To se posebno odnosi na engleski jezik, koji je primaran kako na univerzitetima širom svijeta tako i u poslovnom svijetu. Zaposleni koji pričaju engleski jezik su već od samog početka u prednosti u odnosu na zaposlene koji isti ne govore, mada su u posljednoj dekadi zahtjevi za zaposlenima koji govore više od jednog stranog jezika čak udvostručeni.

Učenje stranih jezika Vam može pomoći da omogućite sebi bolje prilike, ostvarite postavljene ciljeve i postignete lični uspjeh i zadovoljstvo. Šta Vas motiviše?

Naziv autora

Naziv autora

Profesija

UREDNIK:

Berlitz