Berlitz ciklus učenja

 

Identifikujte i ostvarite svoje jezičke ciljeve

Naš ciklus učenja predstavlja kontrolu kvaliteta koja garantuje dosljednu isporuku Berlitz Metode®. Procijenićemo potrebe polaznika od početka kako bismo mu ponudili odgovarajući nivo, pružiti povratnu informaciju i savjetovanje i prilagoditi tempo predavanja prema polaznikovom načinu i tempu učenja. Nakon završenog nivoa provjeravamo napredak polaznika i izdajemo sertifikat.

 

Oblikovani programi po mjeri polaznika

  • Analiza potreba: Određujemo polaznikov nivo znanja, ciljeve koje žele da dostignu i usklađujemo očekivanja od programa
  • Preporuke: Posvećen savjetnik pruža preporuku u pogledu obima potrebne obuke kako bi se popunile lingvističke i kulturološke praznine
  • Orijentacija: Polaznici imaju priliku upoznati predavače i preuzeti materijale za program, uključujući detaljnu mapu puta programa

 

Praćenje procesa učenja

  • Savjetovanje i izvještaj o napretku: Kroz obuku, polaznici imaju priliku pregledati i procijeniti svoj napredak preko formalnih dijagrama, te zakazati sastanak sa našim jezičkim savjetnikom
  • Provjera nivoa: Kada polaznici završe jedan nivo, mogu se testirati da procijene koliko su savladali svoj program prije nego što nastave na dalje

 

Garancija postizanja cilja

  • Sertifikat: Polaznicima se dodijeljuje priznanje prilikom završetka određenog kursa.
  • Izazov na višem nivou: Ciljevi za učenje su ponovo procijenjeni i polaznici se usmjeravaju da nastave na narednom nivou.

U Berlitzu posvećeni smo ostvarenju ciljeva naših polaznika i njihovom uspjehu. Naši procesi obuke su oblikovani na način da garantuju polaznicima postizanje postavljenih jezičkih ciljeva.

Icon_Mail-834124f9

 

Obratite nam se kako biste dobili više informacija i prijavite se za jedan od naših programa. Pošaljite nam upit online.

Kontaktirajte nas >

Saznajte zašto je Berlitz više od samo učenja jezika!