Naša jedinstvena Berlitz Metoda®

 

Naučite brzo, sa prirodnom lakoćom

Berlitz Metoda® je prirodan način učenja novog jezika. Kada je predstavljen 1878. godine ovaj intuitivni, konverzacijski način učenja je napravio revoluciju u jezičkoj nastavi. Danas, naš dokazani, efikasni Berlitz direktni metod je postao standard u jezičkim predavanjima i predstavlja srž našeg pristupa jezičkim predavanjima.

 

Razgovarajte i razmišljajte na novom jeziku

Putem Berlitz Metode®, sva komunikacija u toku predavanja se odvija na ciljanom jeziku. Predavači su izvorni govornici i koriste konverzacijski pristup koji se zasniva na vještinama slušanja i pričanja. Okruženje u kome su polaznici potpuno izloženi ciljanom jeziku podstiče polaznike da brzo razviju svoje vještine usmene komunikacije.

 

Razvoj spontanih odgovora

Naš metod zamišljen je tako da omogući polaznicima da govore – razumni ljudi kao što su polaznici će biti sposobni da shvate gramatička pravila kroz upotrebu jezika koji govore, bez da im se nužno objašnjavaju.

 

Samopouzdanje prilikom upotrebe novog jezika

U osnovi naše metode je maksimalno i aktivno učešće polaznika. Samo dok aktivno pričaju, polaznici će biti u mogućnosti da brzo savladaju i komuniciraju novim jezikom. Naši predavači su obučeni da stvore pozitivnu i ugodnu atmosferu. Oni se brinu da se polaznici osjećaju samopouzdano, da im je nivo jezika koji uče odgovarajući i da atmosfera ohrabruje slobodnu komunikaciju.

 

Pet principa Berlitz Metode®:

  1. Predavanja usmjerena prema ciljevima, sa fokusom na potebama polaznika
  2. Maksimalno učešće polaznika
  3. Isključiva upotreba ciljanog jezika
  4. Učenje putem slušanja i razgovaranja, podržano vještinama čitanja i pisanja
  5. Gramatika se uči kao sredstvo komunikacije

Icon_Mail-834124f9

 

Obratite nam se kako biste dobili više informacija i prijavite se za jedan od naših programa. Pošaljite nam upit online.

Kontaktirajte nas >

Saznajte zašto je Berlitz više od samo učenja jezika!