Implementirajte uspješan program premještaja zaposlenih

 

sa našim efikasnim razvojnim rješenjima

Berlitz Program podučavanja prilikom premještaja zaposlenih bavi se jedinstvenim setom izazova koji su uzrokovani rmeđunarodnim premještanjem i relokacijom. Moduli obuke dotiču se tema kao što su: prilagođavanje novoj kulturi, premještanje porodice, dostizanje profesionalnih ciljeva u promjenljivoj političkoj i socijalnoj situaciji, kao i drugim preprekama koje su jedinstvene za svakog pojedinca.

 

Podučavanje za one koji se pripremaju za premještaj

Nepripremljeni zaposleni koji se premješta može ozbiljno da ugrozi Vaš povrat na investiciju, jer će mu biti potrebno do godinu dana da se prilagodi i potpuno pripremi. Ovaj program im omoguava da brzo procijene svoju kulturalnu osjetljivost, razviju vještine da djeluju u novom internacionalnom poslovnom okruženju i izbjegnu stres koji može biti uzrokovan kulturalnim nerazumijevanjem.

 

Podučavanje za porodice onih koji se pripremaju za premještaj

Jedan od najčešćih razloga za neuspjeh prilikom premještaja je slaba pripremljenost i prilagođenost porodice. Nezadovoljstvo partnera i djece mogu izazvati da se zaposleni vrati prije vremena. Naši program prilagođavanja za supružnike i djecu namijenjen je mentorstvu i praćenju članova porodice kako bi bili zadovoljni u novoj zemlji.

 

Podučavanje prilikom povratka u domovinu

Mnoge komapnije poriču izazove koji su povezani sa povratkom u domovinu. Ovo rješenje je oblikovano kako bi olakšalo kultrni šok sa kojim se povratnici suočavaju kada se vrate kući. Program obuke nudi praktične alate za identifikaciju i prilagođavanje usvojenih vještina tokom boravka u inostranstvunovom kulturalnom okruženju.

Berlitz rješenja pomažu premještenim zaposlenicima i njihovim porodicama da se bolje prilagode i pripreme za uspješnu interakciju kako u svakodnevnim aktivnostima, tako i u poslovnim situacijama u zemlji premještaja. Za više informacija o interkulturalnim obrazovnim rješenjima, obratite se Berltiz savjetnku danas.

Icon_Mail-834124f9

 

Obratite se Berlitz savjetniku za više informacija o našim Korporativnim rješenjima za obuke.

Kontaktirajte nas odmah >

Saznajte više o našoj online platformi za interkulturalna rješenja – Cultural Navigator®.

Prekogranična saradnja

Kako da najbolje podržite svoje osoblje kako bi prevazišlo jezičke, komunikacijske i kultrne izazove na današnjem globalnom tržištu?

Preuzmite White Paper