Grupna nastava

 

Berlitz grupni kursevi su…

osmišljeni na način da povećaju vještine komunikacije. Časovi mogu biti održani u našem jezičkom centru, preko Berlitz virtuelnih platformi ili u prostorijama kompanije, u zavisnosti od konkretnih zahtjeva kompanije. Polaznici se ohrabruju na aktivno učešće – čime se, u krajnjoj linij, povećava vrijeme pričanja svakog od polaznika. Takođe, korporativne grupe od 4 do 10 polaznika, sa programima koji su su fleksibilni i osmišljeni prema potrebama odjela unutar kompanije ili same industrije u kojoj kompanije posluje, na duži vremenski period garantuju uspješno ostvarivanje ciljeva obuke polaznika.

 

Grupni kursevi za polaznike

Grupni kursevi održavaju se dva puta sedmično u fiksnim terminima, dok se intenzivni i ubrzani kursevi organizuju više od tri puta sedmično. Tokom grupnih kurseva, svaki od polaznika ima koristi od doprinosa drugog polaznika. Polaznici koji žele u određenom vremenskom roku, uz stimulativno okruženje i prihvatljive uslove što prije doći do željenog jezičkog cilja su na pravom mjestu

 

Grupni kursevi za kompanije

osmišljeni su na način da povećaju vještine poslovne komunikacije zaposlenih, bilo da se radi o specifičnoj terminologiji, oblasti ili jednostavno daljem unapređivanju vještina zaposlenih. Časovi mogu biti održani u našem jezičkom centru, u prostorijama kompanije ili online, u zavisnosti od konkretnih zahtjeva kompanije. Kompanije određuju nivoe i sadržaje u skladu sa svojim potrebama, kao i imenovanje potencijalnih polaznika. Nakon uvodnog testiranja polaznika formiraju se ujednačene grupe i definišu jezički ciljevi. Visok nivo modifikacije kroz materijale i udžbenike koji su posebno namijenjeni i izrađeni u skladu sa zahtjevima kompanije, unaprijed dogovoren raspored i dodatne specifikacije prema potrebama kompanije omogućavaju im potpuno upravljanje procesom učenja, uz stalnu Berlitz podršku

 

Prednosti grupne nastave

  • Brzo i efikasno učenje korištenjem Berlitz Metode®
  • Časovi se mogu održavati u Berlitz jezičkom centru ili u prostorijama kompanije
  • Fleksibilna politika otkazivanja
  • Redovne povratne informacije i izvještavanje o napretku polaznika

Direktno ste uključeni u proces učenja, dok su postavljeni ciljevi i povratne informacije automatski pripojene u planove predavanja. Berlitz predavači koriste sadržaje povezane sa Vašom specifičnom industrijom i poslovnim ciljevima. Stalni nadzor osigurava transparentnost Berlitz kurseva i omogućava nam da garantujemo uspješno ostvarenje ciljeva obuke.

 

Icon_Mail-834124f9

 

Obratite se Berlitz savjetniku za više informacija o našim Korporativnim obrazovnim rješenjima.

Kontaktirajte nas odmah >

Saznajte više o našim visokvalifikovanim Berlitz predavačima.

Otkrijte zašto je Berlitz Metoda® najefikasniji način da naučite jezik!