Vještine globalne komunikacije i jezik poslovanja

 

Berlitz ima veliko iskustvo u implementaciji planova obuke u kompanijama različitih veličina i industrija širom svijeta i nudi visok stepen prilagođavanja različitih vrsta obuka, kroz:

  • višestruki način isporuke: Berlitz je jedna od nekoliko kompanija koje mogu da ponude isti kvalitet programa kroz različite načine isporuke: indidvidualni ili grupni kursevi, virtuelne učionice, online učenje i mobilne aplikacije;
  • pored jezičkih programa, Berlitz nudi komplementarna i interkulturalna upravljačka rješenja. Dokazano je da se povećana efikasnost kod zaposlenih može postići ukoliko bolje razumiju kulturološke razlike na koje nailaze u međunarodnom poslovanju;
  • materijali prilagođeni zahtjevima i zanimanju: Berlitz nudi različite nivoe personalizacije sadržaja, od lekcija sastavljenih prema posebnom opisu posla do potpune individualizacije cijelog sadržaja programa prema specifičnoj industriji u kojoj kompanija posluje (ili prema sektorima unutar kompanije).

 

Uspješna komunikacija prevazilazi jezike

Pored jezičkih programa, Berlitz nudi komplementarna i interkulturalna upravljačka rješenja. Dokazano je da se povećana efikasnost kod zaposlenih može postići ukoliko bolje razumiju kulturološke razlike na koje nailaze u međunarodnom poslovanju.

Uspješna komunikacija u današnjoj globalnoj ekonomiji prevazilazi isključivo učenje stranih jezika. Različiti običaji, kulturološka obilježja i poslovne prakse predstavljaju izazove pojedincima ili kompanijama koje se njima suočavaju. Pravilna interpretacija i prilagođavanje različitim kulturama dovodi do harmonične komunikacije čije krajnja svrha je saradnja na obostrano zadovoljstvo.

Berlitz je međunarodna kompanija koja posluje u preko 70 zemalja. Pojedinci koji se nalaze na različitim dijelovima svijeta mogu pristupiti nastavi potpuno istog kvaliteta, sa identičnim standardima i specifikacijama.

Zahvaljujući globalnoj prisutnosti, dokazanoj efikasnosti Berlitz Metode® i strogoj kontroli kvaliteta, možemo Vam garantovati efikasnost u učenju i povrat na investiciju prilikom održanog programa, treninga ili obuka. Za više informacija obratite se Berlitz centru.

 

Icon_Mail-834124f9

 

Obratite se Berlitz savjetniku za više informacija o našim Korporativnim obrazovnim rješenjima

Kontaktirajte nas odmah >

Korporativna grupna nastava

 

Povećajte vještine poslovne komunikacije Vaših zaposlenih. Saznajte više o kursevima jedan-na-jedan i virtuelnim grupnim kursevima.

Više na ›

 Korporativne usluge

 

Proces učenja u Berlitzu osmišljen je tako da garantuje dostizanje jezičkih ciljeva Vašim zaposlenima.

Saznajte više ›