Pozovite nas +387 (51) 492 521

Deset savjeta za uspješno učenje stranih jezika

Početna

Nekoliko savjeta za učenje stranih jezika

 

Kako najbrže da usvojite odabrani strani jezik?

Ako tek počinjete sa učenjem stranog jezika, onda su vam poznati emotivni usponi i padovi koji prate sam proces.

Kada shvatite koncept ili počnete razumijevati jezik, možete doživjeti osjećaj uzbuđenosti i oduševljenja. Međutim, ovi trenuci su često praćeni sa osjećajem obeshrabrenja i frustracije, kada se možete osjećati kao da nikada nećete savladati koncept stranog jezika koji učite i steći sposobnost razumijevanja i komunikacije na stranom jeziku. Donosimo vam nekoliko vremenski testiranih i naučno potvrđenih savjeta koji vam mogu pomoći da umanjite potencijalnu frustraciju i povećate svoju sposobnosst da uspješno savladate strani jezik. 

1. Postavite realna očekivanja

Prirodno je da se na časovima stranog jezika osjećate neprijatno. Naviknuti ste na časove obuka i kurseve gdje je jezik komunikacije – vaš maternji jezik. Međutim, na kursevima stranih jezika način komunikacije je zapravo sam sebi svrha – to je sam jezik, koji se na časovima stranog jezika koristi i kao sredstvo komunikacije i kao predmet obuke i treninga. Zbog ovoga su kursevi jezika u potpunosti drugačiji od bilo kakvog kursa ili obuke koju ćete ikada imati. Ne razumjeti i praviti greškenešto što nije poželjno tokom drugih kurseva – predstavlja normalan proces u toku kursa stranog jezika. Prihvatite činjenicu da nećete razmjeti baš sve. Zapravo, na samom početku, nećete razumjeti skoro ništa.  Imajte na umu da u toku samog početka i procesa prilagođavanja vaše uho i vaš um se adaptiraju i prilagođavaju zvukovima i ritmu odabranog stranog jezika. Iako nećete razumjeti sve što je rečeno, bićete iznenađeni svojom sposobnošću razumijevanja jezika. Zapamtite da je jedini način da naučite strani jezik ponavljanje, vježba, vježba i još malo vježbe i prakse – u toku učenja pravićete mnogo grešaka i naučiti iz njih.

2. Podijelite vrijeme učenja na manje dijelove

Istraživanja pokazuju da polaznici kursa stranog jezika učinkovitije uče jezik i zapamte više ako uče učestalo i kraće vrijeme nego ako uče rijetko duže vrijeme. Pokušajte učiti svaki dan,i kad god je moguće, nekoliko puta dnevno. To znači, na primjer, raditi nekoliko domaćih zadataka svaki dan nego raditi sve domaće zadaće veče prije nego što su dospjele. Osim toga, postoje mnogi inače psihički “neradni” trenuci tokom dana kada možete učiti jezik. Na primjer, možete pregledati vokabular dok doručkujete, recitovati abecedu dok se tuširate,brojati svoje korake dok hodate prema času, navoditi što više predmeta na odabranom jeziku na svom putu ka školi, itd.Mnogo je trenutaka tokom dana kada možete ugurati nekoliko minuta vremena za učenje. Kroz ponavljanje, gradivo će vam biti sve poznatije, sve dok na kraju ne postane automatski dio vašeg jezičkog repertoara.

3. Učite svrsishodan vokabular

Vokabular je najosnovniji dio komunikacije. Što više riječi znate, više možete da kažete i razumijete. Apsolutno najbolji način za učenje vokabulara je pomoću korišćenja „flash card“ ili memorijskih kartica koje samostalno izradite. Možete ih izraditi od blokova, kartona ili sličnog papira.  Izrežite na veličine koje možete nositi svugdje sa sobom. Napišite traženu riječ odabranog jezika naprijed, a objašnjenje iste na pozadini kartice. Kkao ssaznajete više informacija o određenoj riječi (npr. oblik množine riječi, glagolske oblike, itd.) možete ih dopisati na pozadinu kartice.Postoji mnogo načina na koje možete koristiti memorijske kartice kao alat za učenje. Kako bismo vam pomogli da naučite i zapamtite rodove imenica, na primjer, imenice možete označiti bojom prema rodu, bilo pomoću kartica u boji ili tinte u boji. Tokom učenja, organizujte riječi u smislene grupe (npr. imenice prema rodu, prema tematskim kategorijama, pravilni i nepravilni glagoli i slično). Promiješajte karte ili grupe tako da svaki put koristite hrpu(e) drugačijim redoslijedom. Koristite kartice u oba smjera: prvo pogledajte riječ na stranom jeziku koji učite i pokušajte se prisjetiti definicije iste riječi na jeziku koji učite. Zatim promiješajte i pogledajte definicije na jeziku koji učite i pokušajte se sjetiti riječi na stranom jeziku koji učite. Memorijske kartice nude mnoge mogućnosti koje možete pametno iskoristiti. 

4. Aktivno vježbajte strani jezik

Kad god je to moguće, govorite naglas umjesto tiho u sebi. Izgovarajte riječi iz rječnika naglas, čitajte odlomke u tekstu naglas, izgovor vježbajte usmeno naglas, ne samo mentalno. Ispišite odgovore na zadate vježbe radije nego da ih samo ponavljate u svom umu. Čitajte naglas cijele rečenice u zadacima umjesto samo čitanja odgovora.Prenos jezičkog govora i aktivnosti uma u svakodnevni govor i izražavanje je daleko teže i zahtjevnije nego što se čini i traži mnogo vježbanja i prakse. 

5. Radite zadaće redovno

Tokom razgovora i konverzacije, nije nimalo praktično tražiti rodove imenica ili se bezuspješno nervirati zbog glagolskih vremena. Međutim, zadaća vam daje sjajnu priliku baš za to – da svoje jezičke vještine usavršavate na promišljen način. Priliko rada na domaćim zadacima, imate taj jedinstveni luksuz vremena. Potražite riječi ili rodove imenica koje ne poznajete. Obratite pažnju na grafikone i druge resurse koji su vam dostupni. Ako nikada ne istražite sami ili jednostavno pogađate, vaše greške e se nastaviti i nikada nećete naučiti pravilne oblike i riječi. Pročitajte povratne informacije profesora o domaćoj zadaći i zatražite dodatno objašnjenje, ukoliko vam je potrebno. Iskoristite sve prednosti rada na zadaćama i vježbama. 

6. Oformite grupu za učenje

Redovno komunicirajte sa kolegama iz grupe kako biste zajedno radili na domaćim zadaćama, učili vokabular, za testove ili samo za vježbanje komunikaciju. Svako ima jake i slabe strane kada se radi o učenju stranog jezika. Učenje s drugima pomaže smanjiti praznine u znanju i daje vam priliku za aktivan rad, razgovoru o temama obrađenim na času, čime se povećavaju šanse da ćete ih zapamtiti. Zajedno ćete imati koristi od znanja drugih kao i oni od vašeg.   

7. Prepoznajte svoj stil učenja

Svaka osoba ima svoj stil učenja kao svoj tempo učenja. Pokušajte se ne frustrirati ako vamčini se da neko drugi u grupi napreduje brže od vas.  Možda otkrijete da imate smisla zagramatiku, ali imate poteškoća s govornom vještinom. Ili ćete možda otkriti da sve savršeno razumijete tokom kursa, ali kad dođe do zadaće, osjećate se izgubljeno. Nastojte identifikovati vlastite snage i sposobnosti ineka vam ovo pomogne u procesu učenja. Ako, na primjer, vizuelno učite, zapisujte i pokušajte povezati riječi sa slikama. Istovremeno se potrudite identifikovati vlasstite slabosti i ograničenja i potrudite sse da ih prevaziđete. N aprimjer, ako tokom časa više šutite i ne učestvujete u nastavi i kursu aktivno, probajte da sljedeći put sjednete bliže predavaču ili najglasnijem članu grupe.  

8. Maksimano povećajte svoju jezičku izloženost

Ako je vaš krajnji cilj fluentnost u govoru odabranog stranog jezika, kao što je to za mnoge koji uče jezik, tada je važno da znate da što ste više izloženi jeziku koji učite prije ćete stići do cilja. Možete početi tako što ćete razgovarati na stranom jeziku sa kolegom sa časa i van kursa. Pogledajte film na odabranom jeziku ili poslušajte autentični audio ili video zapis na stranom jeziku bilo na društvenim mrežama, slušanjem podkasta na teme koje vas interesuju i slično. Zapamtite – nećete moći sve razumjeti, na početku možda nećete razumjeti ništa. Uprkos tome, ova iskustva približiće vam zvuk, ritam i intonaciju odabranog stranog jezika.

9. Koristite vrijeme na času

Iskoristite vrijeme koje imate na nastavi svake sedmice za rad na svojim jezičkim vještinama. Ovo ne znači samo prisustvo i isključivo obraćanje pažnje dok ste na času. Ako ste završili aktivnost u paru ranije, iskoristite vrijeme da pokušate razgovarati sa kolegom na ciljanom stranom jeziku o povezanoj temi na času. Ili radite na svojim pisanim vještinama, prođite kroz sedmični vokabular. Ako ste na času jezika, trebali biste nešto raditi vezano uz jezik. Iskoristite vrijeme koje imate kako biste maksimalno povećali svoje učenje.

10. Komunicirajte sa svojim predavačem

Preuzmite odgovornost za svoje učenje. Komunicirajte sa svojim predavačem o svim problemima koji vas mogu ometati u toku učenja ili bilo kojim specifičnim poteškoćama koje imate s gradivom. Potražite pomoć odmah kada smatrate da vam je potrebna. Takođe, budite proaktivni u izradi propuštenih zadataka. Vaš uspjeh u učenju zavisi od toga. 

Nadamo se da smo vam ovim tekstom pomogli i dali nekoliko smjernica kako da olašate sebi učenje stranog jezika.

Ukoliko želite da savladate engleski, njemački, slovenački jezik ili neki drugi strani jezik po želji, pridružite nam se i otkrijte da mi nismo samo škola stranih jezika – već smo najbolje saputnik u vašem putovanju do konačnog jezičkog cilja – speak with confidence!

UREDNIK:

Berlitz